O projekcie

To, co najcenniejsze zazwyczaj ukryte jest przed naszymi oczami. Dlatego nasza inicjatywa ma na celu ułatwienie Państwu w odkrywaniu skarbów kultury polskiej i litewskiej. Zapraszamy do podróży pełnej tradycyjnych, regionalnych smaków, po drodze usianej atrakcjami turystycznymi i miejscami, gdzie można kupić charakterystyczne tylko dla danego regionu przedmioty. A gdy już Państwo poczują zmęczenie – pomożemy znaleźć wyjątkowe miejsce na odpoczynek, zarówno ten krótszy, jak i dłuższy.

Dobierając miejsca na naszym szlaku, kierowaliśmy się zachowaniem tradycji, nierzadko wielopokoleniowej, chęcią ukazania wielokulturowości tych regionów i promowaniem życia zgodnego z naturą. Wśród punktów, które tu Państwo znajdą, jest wielu laureatów renomowanych konkursów, są miejsca znane wielbicielom wycieczek regionalnych, ale też niedostępne do tej pory małe, rodzinne firmy, oferujące swoje usługi i produkty tylko lokalnym mieszkańcom.

Producenci żywności, restauracje i miejsca noclegowe to przede wszystkim firmy rodzinne, czerpiące garściami ze sprawdzonych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ten niepowtarzalny rejon naszego szlaku to mieszanka wielu religii i kultur, co przekłada się na wyjątkowe potrawy, sztukę ludową i ciekawe miejsca, nigdzie indziej niespotykane.

Szlaki kulturowe bez granic to także zróżnicowana, często dzika przyroda. Są tu największe bagna w Polsce, majestatyczne rozlewiska, park narodowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, występujące tylko w tym regionie gatunki zwierząt i roślin.

Litewska część szlaku zaskoczy Państwa ciekawymi zabytkami i barwną historią. W wielu miejscach też oprócz skosztowania regionalnych potraw nauczą się Państwo ich przyrządzania.

Realizowany od marca 2018 r. projekt opiera się na partnerstwie czterech podmiotów: Zespołu Szkół w Leipalingis, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Gminy Puńsk i Stowarzyszenia Podlaskie Smaki.

Uczestnikami są producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd pogranicza polsko-litewskiego – członkowie Szlaku.

Projekt jest innowacyjną próbą identyfikacji i konsolidacji, poprzez metodę szlakowania, rozproszonych i niezorganizowanych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pogranicza polsko-litewskiego, a także włączenia do szlaku ważnych symbolicznych miejsc związanych z dziedzictwem kultury i turystyką oraz historycznych zabytków

Szlak pogranicza wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu prężnie rozwijającej się turystyki kulinarnej. Ponieważ dla wielu turystów kuchnia regionu staje się celem samym w sobie.

Produkty i usługi nabywane przez turystów na Szlaku dają szansę na poprawę sytuacji gospodarczej transgranicznego regionu, zapewniając jednocześnie pozytywne korzyści społeczne i środowiskowe. To sposób na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju tych terenów.

Jak wiadomo, produkt jest nierozerwalnie związany z producentem, który kultywuje dzięki niemu swoje rodzinne lub lokalne tradycje, realizuje pasję, ale przede wszystkim zyskuje źródło dodatkowego dochodu. Dodatkową szansą dla powstania transgranicznego szlaku oraz na dobre przyjęcie się w przestrzeni gospodarczej obu regionów, jest korzystne ustawodawstwo w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, które wpisuje się w politykę regionalną.

Założeniem jest, że projekt przyczyni się do większej aktywności producentów i wytwórców produktów regionalnych. Turyści i mieszkańcy regionu dzięki niemu otrzymają logiczną i spójną część koncepcji zrównoważonego rozwoju regionów, fragment infrastruktury kulturalnej i kulinarnej. Ten projekt jest krokiem naprzód w tworzeniu transgranicznych pakietów turystycznych na Szlaku, skierowanych do coraz bardziej wymagających turystów.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Szlak Kulinarny (zwana dalej: Podlaski Szlak Kulinarny).

2) Inspektorem ochrony danych w Podlaski Szlak Kulinarny jest Podlaski Szlak Kulinarny.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Podlaski Szlak Kulinarny wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Podlaski Szlak Kulinarny do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk oraz okres trwania zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy o świadczenie usług oferowanych przez Podlaski Szlak Kulinarny, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy o świadczenie usług oferowanych przez Podlaski Szlak Kulinarny. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Podlaski Szlak Kulinarny nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z Podlaski Szlak Kulinarny. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. Podlaski Szlak Kulinarny może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.