Partneriai – Culinary Trail
Partneriai

Balstogės virtuvė

 1. Kaimo turizmo sodyba “U Żendziana”, Irena Żendzian
 2. Tradicinis rauginimas, Anna i Marek Sienkiewicz
 3. „Aliejaus rojus“, Kamila Zubrycka Sobolewska
 4. “Smuklė už tvoros“, Marzena Kuczyńska
 5. Tykocino pilis, Łukasz Nazarko
 6. Kepykla “Tomcio Paluch”, Anna Zubrycka
 7. Sūriai, Jerzy Kozioł

Belovežo virtuvė

 1. Bajorų svečių namai
 2. Drevininko dvaras, Maria Sapiołko
 3. Mandrivka, Ewa Stepaniuk
 4. „Sioło Budy“
 5. Kaimo turizmo sodyba „Romir“, Roman Buszko
 6. Senoji lenkų degtinė

Bebros virtuvė

 1. „Miško dvarelis“ Małgorzata Ostapowicz
 2. Kaimo turizmo sodyba „Bebros Eldoradas“, Marianna Rogało
 3. Mėsinė „Bebros skoniai“, Małgorzata Wojtach
 4. Kaimo turizmo sodyba „Caro kelias“, Elżbieta Nadolna

Korycino virtuvė

 1. Korycino sūris, Marcin Bielec
 2. Čigonų kaimas, Wojciech Januszkiewicz
 3. Olšankos sūris, Oksana Tomaszewska
 4. „Ecosmak“ Studzenčinos rūkyti mėsos gaminiai, Karolina Moniuszko
 5. „Sakalo smuklė“, Łukasz Ancypo
 6. Art-Evita, Ewa Bałdowska

Lietuvių virtuvė

 1. Kaimo turizmo sodyba, Waldemar Krakowski
 2. Medus, Piotr Witkowski
 3. “Reni” kepiniai, Regina i Widmant Pik
 4. Restoranas “Ruta”, Waldemar Pieczulis
 5. Lietuviška užeiga, Aldona Wołyniec
 6. Prūsų gyvenvietė, Piotr Łukaszewicz

Bugo virtuvė

 1. „Žolių kampelis“, Mirosław Angielczyk
 2. Mėsinė „Dażynkai”, Grażyna Putkowska

Suvalkijos virtuvė

 1. Kaimo turizmo sodyba, Monika Giczewska
 2. Protasiewicziaus mėsinė, Tadeusz Protasiewicz
 3. Użmaudos“ svečių namai, Tadeusz Pruszyński
 4. „Barboros sūriai, Barbara Żeliszczak
 5. Ūkis “Rydzewscy”, Sylwia Rydzewska

Bajorų virtuvė

 1. „Vincento dvarelis“, Lilla Wyka
 2. Mėsinė “Kolinek”, Ireneusz Koliński
 3. Velbuto herbo užeiga, Monika Olbryś
 4. Bitynas „Zielówka”, Agnieszka Zielewicz

Totorių virtuvė

 1. „Totorių jurta“, Dżenneta Bogdanowicz
 2. „Pasaulio pakraščio“ sodyba, Bogdan Potocki
 3. Sodyba „Stanica Kresowa“, Edyta Szubska

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Szlak Kulinarny (zwana dalej: Podlaski Szlak Kulinarny).

2) Inspektorem ochrony danych w Podlaski Szlak Kulinarny jest Podlaski Szlak Kulinarny.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Podlaski Szlak Kulinarny wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Podlaski Szlak Kulinarny do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk oraz okres trwania zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy o świadczenie usług oferowanych przez Podlaski Szlak Kulinarny, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy o świadczenie usług oferowanych przez Podlaski Szlak Kulinarny. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Podlaski Szlak Kulinarny nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z Podlaski Szlak Kulinarny. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. Podlaski Szlak Kulinarny może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.