Leipalingio Valsčiaus raštinė

1918 m. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, buvo pradėta kurti vietos savivalda. 1918 m. gruodį buvo išrinkta Leipalingio parapijos taryba. 1919 m. spalio 10 d. priimtas Lietuvos savivaldybių įstatymas nustatė, kad vyriausioji valsčiaus valdžia yra valsčiaus taryba. 1919 m. balandžio 28 d. buvo išrinktas pirmasis Leipalingio valsčiaus viršaitis Jonas Svecevičius ir raštvedys Juozas Volungaitis. 1926–1927 m. valsčiaus savivaldybė, naudodama savo ir savivaldybių departamento paramos lėšas šioje vietoje pastatė mūrinį valsčiaus pastatą. Jame buvo įrengta keletas darbo kabinetų, maža virtuvė ir areštinė, kuriai priklausė keturi kambariai.

Adres: Veisiejų g. 4

Dabartinės kainos prašome pasitarti su objekto savininku.

<< Grįžti į: Paminklai

Paminklas