Sandėliukas Litewska

Pasakų paslėpta turistų paslaptinga žemė pasveikina jus paslaptingais ežerais, visur esančiomis kalvomis ir protingomis upėmis, peržengiančiomis gyvus miškus. Sekite paslaptingos Jaćwingów takus, kuriuose šiandien yra gyvenviečių ir laidotuvių piliakalniai, mėgaukitės nuostabiai švariu oru ir atrasti nežinomus gamtos paminklus bei tuos, kuriuos sukūrė žmogus.

Sveiki atvykę į naujoką į javingiečių ir drąsių lietuvių pasakų sritis. Vietovė, kurioje Lietuvos didieji kunigaikščiai medžioti ir pailsėti, ir vietiniai Lietuvos užeigėjai pradėjo kurti šimtmečių senumo tradiciją. Pasigrožėkite unikaliais lietuvių liaudies menininkų kūriniais ir skonio patiekalais, kurių receptai buvo perduoti iš kartos į kartą per amžius. Galbūt jūs galėsite švęsti su gyventojais vasaros naktį arba Herbos Dievo Motinos šventę, kuri švenčiama labai įdomiu stiliumi.

  1. Agroturizmas, Waldemar Krakowski
  2. Medus, Piotr Witkowski
  3. Naminiai pyragaičiai “Reni”, Regina i Widmant Pik
  4. Restoranas “Ruta”, Waldemar Pieczulis
  5. Lietuvos užeigos namai – UŽEIGA, Aldona Wołyniec
  6. Yotvingių-prūsų gyvenvietė, Piotr Łukaszewicz

<< Grįžti į: Maršruto Lenkijos dalis

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Szlak Kulinarny (zwana dalej: Podlaski Szlak Kulinarny).

2) Inspektorem ochrony danych w Podlaski Szlak Kulinarny jest Podlaski Szlak Kulinarny.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Podlaski Szlak Kulinarny wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Podlaski Szlak Kulinarny do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk oraz okres trwania zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy o świadczenie usług oferowanych przez Podlaski Szlak Kulinarny, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy o świadczenie usług oferowanych przez Podlaski Szlak Kulinarny. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Podlaski Szlak Kulinarny nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z Podlaski Szlak Kulinarny. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z Podlaski Szlak Kulinarny umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. Podlaski Szlak Kulinarny może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.