Synagoga w Lejpunach

W tym miejscu stał żydowski dom modlitwy – synagoga. Wzmianki o Żydach mieszkających w Lejpunach pochodzą z XVII a., jednak wspólnota żydowska ukształtowała się w 1847 r., gdy z Merecza przesiedlono 5 rodzin żydowskich. Władze carskiej Rosji wydzieliły działki gruntu dla prowadzenia działalności gospodarczej i budowy synagogi. Działało kilka organizacji żydowskich: syjonistyczna organizacja młodzieżowa Gordonia, oddziały stowarzyszeń narodowościowych Betar i Mizrachi w Lejpunach. W sierpniu 1941 r. przed rozstrzeleniem w synagodze przetrzymywano 152 miejscowych Żydów. 11 września 1941 r. wszyscy oni zostali zamordowani (za cmentarzem katolickim w Lejpunach). Z innymi czterema osobami rozprawiono się później. Ogółem zamordowano 156 osób narodowości żydowskiej.

Adres: ul. Sodų 4

Aktualne ceny proszę sprawdzić u właściciela obiektu.

<< Powrót do: Zabytki

Zabytek