Miejsce dworu Sapiehów w Lejpunach

Pierwsze wzmianki o Lejpunach w źródłach pisanych pochodzą z przywileju wielkiego księcia litewskiego Aleksandra z 1503 r. W przywileju twierdzi się, że dwór Lepuniki (tak wówczas nazywały się Lejpuny) w powiecie przewalskim jest darowany koniuszemu smoleńskiemu Iwanowi Pluskowowi. W innym dokumencie – w przywileju Zygmunta Starego z 1508 r. dwór Lepuniki został darowany dyplomacie Wielkiego Księstwa Litewskiego Iwanowi Bohdanowiczowi Sapieże. Dynastia Sapiehów Lejpunami zarządzała do 1742 r., w 1742-1792 właścicielem był biskup Ignacy Jakub Masalski. Znaleziska archeologiczne pozwalają sądzić, że dwór Sapiehów stał na północny zachód od tego miejsca, na stromym brzegu rzeki Sejra.

Adres: skrzyżowanie

Aktualne ceny proszę sprawdzić u właściciela obiektu.

<< Powrót do: Zabytki

Zabytek